نویسنده = دهقانی نژاد، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد روش‌های گزینش متغیر در مدلسازی توان تولید رویشگاه راش شرقی

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 441-449

سمیه دهقانی نژاد؛ سیدجلیل علوی؛ سید محسن حسینی