نویسنده = زرین کاویانی، همایون
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسۀ رشد برخی گونه‌ها و ارقام صنعتی اکالیپتوس در منطقۀ گرمسیری مهران

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-91

جعفر حسین زاده؛ حسین سردابی؛ همایون زرین کاویانی