نویسنده = خرمی زاده، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کوبیدگی خاک بر متغیر زی‌توده و رشد نهال بلندمازو در شرایط گلخانه‌ای

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 313-326

مقداد جورغلامی؛ آزاده خرمی زاده؛ شکوه سلطانپور