نویسنده = طلایی پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پسماند فورفورال

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 571-583

فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی؛ امیر هومن حمصی