نویسنده = عبدالهی مندولکانی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با نشانگرهای SSR

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 277-286

آیدا طاهری؛ نسرین سیدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی