نویسنده = ������������ ������ ��������
آب‌گریز کردن سطح چوب بلوط با استئاریک اسید

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 509-518

بهبود محبی؛ رامین فتحی؛ نادر بهرامی فر