نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
اثر مالئیک‌انیدرید و گلیسیدیل‌متاکریلات بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و فیزیکی چوب‌پلیمر استایرن

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 361-374

فرزانه حیدری؛ مریم قربانی؛ سید مجید ذبیح زاده