نویسنده = ���������� ��������
بررسی کاربرد چوب فشردۀ صنوبر در ساخت صندلی‌های چوبی

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 351-359

علی بیات کشکولی؛ تکتم همتی؛ محمد شمسیان