نویسنده = ������������������ ��������
تحلیل رویشگاه چندل از طریق تطبیق ویژگی‌های محیطی جنگل‌های مانگرو در سواحل دریای عمان

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 39-48

هستی پطروسیان؛ افشین دانه کار؛ سهراب اشرفی؛ جهانگیر فقهی