نویسنده = ���������������� ��������
بررسی مقدماتی ویژگی های آکوستیک چوب افرا پلت

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 959-970

مرتضی ملائی کندلوسی؛ مهران روح نیا؛ نوید نعیمیان