نویسنده = عبدل زاده، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی اثر فورفوریلاسیون بر مد ترکیبی شکست چوب راش

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 873-885

حمیده عبدل زاده؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی