نویسنده = جعفری پطرودی، سید رحمان
تعداد مقالات: 3
1. قابلیت‌های تولید نانوساختار سیلیسی از کلش برنج

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 243-252

امیرفرهنگ سروش؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ سید رحمان جعفری پطرودی


2. تولید نانوالیاف سلولزی از الیاف کاه گندم با استفاده از پیش‌تیمار کربوکسیل‌دار کردن

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 681-689

سید رحمان جعفری پطرودی؛ جلال رنجبر؛ اسماعیل رسولی گرمارودی