نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
مطالعة ویژگی‏های مکانیکی و ریخت‏شناسی چندسازۀ آرد کلش برنج تیمارشده با سیلان/ پلی‏پروپیلن

دوره 67، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 707-717

مهدی کلاگر؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ سحاب حجازی