نویسنده = نمیرانیان، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روند تغییرات مشخصه‏ های کمّی در یک تودة طبیعی بخش چلیر جنگل خیرود

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 655-665

سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام