نویسنده = ایرج حسن زاد ناورودی
تأثیر عامل ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمّی و کیفی نمدار در جنگل‏های شفارود گیلان

دوره 67، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 245-253

محمد شیخکانلوی میلان؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمد رسول نظری سندی؛ بهزاد بخشنده ناورود