نویسنده = شمسیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربرد چوب فشردۀ صنوبر در ساخت صندلی‌های چوبی

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 351-359

علی بیات کشکولی؛ تکتم همتی؛ محمد شمسیان