نویسنده = ���������� �������������� ������
مقایسة تأثیر مواد پلیمری بر خصوصیات فیزیکی خاک جاده‌های جنگلی

دوره 68، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 395-404

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی؛ علی رئیسی استبرق؛ باریس مجنونیان