نویسنده = ���������������� �������� ��������
اثر استفاده از نانوفیبرهای سلولزی بر خواص کاغذ باگاس

دوره 66، شماره 3، مهر 1392، صفحه 351-366

محمد مهدی هادیلام؛ الیاس افرا؛ حسین یوسفی