نویسنده = الهه امینی
استفاده از الیاف رنگ‏بری‌نشدة باگاس در ساخت کاغذ مغناطیسی

دوره 67، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 667-675

محمد آزادفلاح؛ کژال مرادیان گیلان؛ حسن موسوی پژوه؛ محمد مهدی هادیلام؛ الهه امینی