نویسنده = ابراهیمی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رطوبت نسبی و درجه حرارت بر مؤلفه‏های خزشی تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط (MDF)

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 347-357

مصطفی ابراهیمی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز اشکیکی