نویسنده = صمدزادگان، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. کارایی تصاویر سنجندة MODISو الگوریتم جهانی کشف آتش برای شناسایی آتش فعال در جنگل‏های زاگرس

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 201-213

فرخ پورشکوری اله ده؛ علی اصغر درویش صفت؛ فرهاد صمدزادگان؛ پدرام عطارد