نویسنده = بهروز، ربیع
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نانوذرات رس بر ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی، ساختاری و حرارتی چسب اوره فرمالدهید

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 561-570

حامد یونسی کردخیلی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز


2. بررسی تغییرات ساختاری و خواص حرارتی لیگنین‌های کرافت و سودای اصلاح‌شده با گلی‌اکسال

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 169-179

حامد یونسی کردخیلی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز؛ آنتونیو پیزی