نویسنده = طالبی، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت حفاظت و نگهداری جاده در منطقة ارسباران

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 591-613

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمدرضی الهیان