نویسنده = جلالی، سید غلامعلی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‏بندی بانک بذر خاک پایدار و موقتی جنگل حفاظت‌شدۀ سفید پلت پارک جنگلی نور

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 215-231

اعظم نورایی؛ امید اسماعیل زاده؛ سید غلامعلی جلالی