نویسنده = لایقی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی اثر فورفوریلاسیون بر مد ترکیبی شکست چوب راش

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 873-885

حمیده عبدل زاده؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی


2. بررسی تأثیر مقدار الیاف چوب درخت انگور و زمان پرس بر خواص کاربردی و زبری سطح تخته‌‌فیبر دانسیتة متوسط

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 273-286

فاطمه رضائی؛ علی اکبر عنایتی؛ محمد لایقی؛ حمیدرضا قاسمی منفرد راد