نویسنده = فلاح، اصغر
تعداد مقالات: 6
1. تعیین مناسب‌ترین مساحت و شکل قطعه نمونه در توده‌های جنگلکاری عرب‌داغ شهرستان کلاله، استان گلستان

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 111-120

فرهاد غیاثی؛ جهانگیر محمدی؛ اصغر فلاح؛ داوود مقدسی


2. پاسخ‌های فیزیولوژیک نهال‌های یک‌ساله سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica) و خمره‌ای (Platycladus orientalis) به خاک‌های آلوده به سرب

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-136

هومن عباسی؛ محمد رضا پورمجیدیان؛ سید محمد حجتی؛ اصغر فلاح


6. برآورد مشخصه‌‌های ساختاری جنگل با استفاده از داده‌‌های سنجندة ASTER

دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 461-474

سیاوش کلبی؛ اصغر فلاح؛ شعبان شتایی جویباری؛ جعفر اولادی قادیکلایی