نویسنده = شتایی جویباری، شعبان
تعداد مقالات: 1
1. برآورد مشخصه‌‌های ساختاری جنگل با استفاده از داده‌‌های سنجندة ASTER

دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 461-474

سیاوش کلبی؛ اصغر فلاح؛ شعبان شتایی جویباری؛ جعفر اولادی قادیکلایی