نویسنده = �������������������� ����������
بررسی تأثیرات زلزلۀ رودبار و منجیل بر رویش درختان زربین (Cupressus sempervirens Var. Horizontalis) با روش گاه‌شناسی درختی

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 147-157

نسرین آهوقلندری؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ جواد ترکمن؛ ابوذر حیدری صفری کوچی