نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تأثیر قطر گرانول‌های قابل انبساط و منبسط‌ شده بر ویژگی‌های پانل‌های سبک‌وزن هیبریدی

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 719-728

صابر جعفرنژاد ثانی؛ علی شالبافان؛ یان لوتکه