نویسنده = ���������������������� ����������
ارزیابی کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی زمان وینچینگ Timber Jack 450 C

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 757-769

هادی بیاتی؛ اکبر نجفی؛ پرویز عبدالمالکی