نویسنده = ������ ���������� ����������
بهبود زنده‌مانی، استقرار و ویژگی‌های رویشی نهال‌های ارس (Juniperus excelsa) با تلقیح قارچ‌های میکوریزی بومی

دوره 74، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 421-432

محمد متینی زاده؛ الهام نوری؛ طاهره علی زاده؛ انوشیروان شیروانی


تغییرات فعالیت فسفاتاز و خصوصیات فیزیوشیمیایی خاک در مراحل مختلف تحولی جنگل راش رضوانشهر

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 453-460

طاهره علی زاده؛ محمد متینی زاده؛ علی صالحی؛ کامبیز طاهری آبکنار