نویسنده = �������������� ������������
بررسی اثر اقلیم بر رویش کاج الدار (Pinus eldarica) با استفاده از روش‏های گاه‏شناسی درختی

دوره 67، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 657-666

شمس الدین بالاپور؛ توفیق صادق محمد اف؛ شیرزاد گرایلی