نویسنده = �������������� ����������
بررسی تأثیر سطوح مختلف مصرف آلوم در آهاردهی آلوم -روزین بر ویژگی‌های مقوای چندلایه

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 375-385

شکوفه الیاسی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ حسین رسالتی