نویسنده = ������������ ����������
بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بنه (P. atlantica subsp. mutica) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD-PCR

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 237-248

علی اشرف مهرابی؛ پیمان غلامی؛ علیرضا اطمینان؛ سمیرا محمدی