نویسنده = ���������������� ��������
پتانسیل کاربرد روغن کانولا در ساخت کاغذ دی‏الکتریک با استفاده از خمیرکاغذ رنگ‌بری‌نشدة باگاس

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 133-147

کژال مرادیان؛ محمد آزادفلاح؛ امیر عباس شایگانی اکمل؛ علی عبدالخانی