نویسنده = ������ ���������� ��������������
تأثیر بخارزنی چوب نراد بر میزان جذب و عمق نفوذ مادة حفاظتی اسید کرومات مس

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 85-92

میلاد رمضانپور؛ اصغر طارمیان؛ حمیدرضا تقی یاری