نویسنده = ������������ �������� ��������
تأثیر نانو‌ذرات نقره بر کیفیت رویش جوانه‌زنی بذر درخت کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در خاک و آب

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 367-375

مریم قدیری خرزوقی؛ ویلما بایرام زاده؛ محمد حسین داودی